Privacybeleid

Sunny Cycling - Longaventura, Lda, hierna te noemen Longaventura, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In overeenstemming met de Europese regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil Longaventura in deze privacyverklaring informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Verzamelen van Persoonsgegevens

Longaventura streeft er naar om het verzamelen van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. De mate van gegevensverzameling en -verwerking is mede afhankelijk van de manier van communicatie en de reden van het contact. Onderstaand volgt een overzicht van de gegevens die nodig kunnen zijn:

Bescherming en verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgevraagd om onze producten en uw informatieverzoeken zo goed mogelijk uit te voeren. De persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd worden niet opgeslagen in databases op onze websites en worden ook niet doorgegeven aan derden, behalve in de hierna te noemen punten:

Longaventura is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de persoonlijke gegevens die het wettelijk verplicht is aan derden te verstrekken, daar worden beschermd en verwerkt. Deze derden zijn als enige verantwoordelijk voor de bescherming en verwerking van de ontvangen gegevens, in overeenstemming met de AVG.

Het verzamelen van niet persoonsgebonden gegevens

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Longaventura. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie kan worden gebruikt om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van haar websites.

Longaventura is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten die van haar.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Longaventura stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Longaventura stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen onrechtmatige toegang, gebruik of openbaring.

Inzage, Correctie en Verwijdering van uw Persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Elk verzoek hieromtrent kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@longventura.pt met als onderwerp "Inzage en/of aanpassing van persoonlijke gegevens". Dergelijke verzoeken zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Voordat er wijzigingen worden aangebracht kan Longaventura vragen om een kopie van een geldig identificatiedocument om de privacy van de in de aanvraag vermelde persoon te beschermen en de identificatie te bevestigen.

Wijzigingen Verklaring

Longaventura kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Zij raadt u dan ook aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Longaventura uw informatie beschermt.

Gebruik van Cookies

Op de websites van Longaventura worden geen “cookies” gebruikt.

Contactinformatie

Longaventura heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Longaventura niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen via info@longventura.pt. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.